Handicaprådet i Odder Kommune

Handicaprådet

Handicaprådet i Odder Kommune består af 8 personer og sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen.

Rådet har 4 medlemmer, der repræsenterer lokale handicaporganisationer, og 4 medlemmer, der repræsenterer Byrådet og forvaltningen. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, som følger Byrådets valgperiode. 

På billedet ses fra venstre Ejvind Mortensen, Theresa Bilgrav Kepp, Lene Midtgaard, Rie Ramsdal, Tom Møller Jensen, Hanne Westergaard, Britta Kempel og Lis Sørensen.

Handicaprådet
Navn Organisation/Parti Suppleanter
Udpeget af DH:  
Tom Møller Jensen Høreforeningen og LEV Aage Poulsen  (Hjernesagen)
Hanne Westergaard SIND Hanne Meldgaard jensen (Landsforeningen Autisme)
Lis Sørensen Scleroseforeningen Niels Otto Hansen (LEV)
Udpeget af øvrige handicaporganisationer:  
Ejvind Mortensen Landsforeningen Ligeværd Poul Erik Fink (Landsforeningen Ligeværd)
Udpeget af forvaltningen:  
Britta Kempel Social- og Borgerservicechef Jette Lorenzen(direktør for social, sundhed og beskæftigelse)
Theresa Bilgrav Kepp Leder af Børne- og Familiecentret Casper Grønborg (Teknisk chef)
Udpeget af byrådet:  
Rie Ramsdal Socialdemokratiet Claes Jensen (A)
Lene Midtgaard Venstre Finn Thranum (C)

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Formålet med Handicaprådet er blandt andet at udbygge kontakten mellem borgere med handicap og Byrådet/forvaltningen.

Du kan holde dig orienteret om Handicaprådets arbejde på OdderNettet, idet alle dagsordener og referater fra rådets møder.

Sådan kommer du i kontakt med Handicaprådet:
Du kan skrive en mail til Handicaprådet på mailadressen:
handicapraad@odder.dk 

Se også: