Collage fra handicapområdet i Odder Kommune

Handicaprådet

Handicaprådet virker i en 4-årig periode, som følger kommunalbestyrelsens valgperiode. 

Handicaprådets medlemmer

Formand Per Jacobsen fra Gigtforeningen 
Niels Otto Hansen fra Lev som personlig suppleant

Niels Rosenberg fra SIND
- Kasper Tomshøj fra SIND som personlig suppleant

Tom Møller Jensen fra LEV
- Astrid Marie Nielsen fra Lev som personlig suppleant

Ejvind Mortensen fra Ligeværd
- Poul Erik Fink fra Ligeværd som personlig suppleant 

Næstformand Torben Madsen (A)
- Claes Jensen (A) som personlig suppleant

Katja Ivesøe (B)
- Marianne Hundebøll (F) som personlig suppleant

Klaus Rafael Jensen (C)
- Martin Mikkelsen (C) som personlig suppleant

Allan Werk (V)
- Ole Lyngby Pedersen (V) som personlig suppleant

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Formålet med Handicaprådet er blandt andet at udbygge kontakten mellem borgere med handicap og Byrådet/forvaltningen.

Følg med i Handicaprådets arbejde

Du kan holde dig orienteret om Handicaprådets arbejde på Odder.dk, hvor alle dagsordener og referater  ligger der fra rådets møder.

Gå til dagsordener og referater

Sådan kommer du i kontakt med Handicaprådet

Du kan skrive en mail til Handicaprådet på mailadressen:
handicapraad@odder.dk