Handicaprådet i Odder Kommune

Handicaprådet virker i en 4-årig periode, som følger kommunalbestyrelsens valgperiode. 

Handicaprådets medlemmer

Formand Per Jacobsen fra Gigtforeningen 
Niels Otto Hansen fra Lev som personlig suppleant

Niels Rosenberg fra SIND
- Kasper Tomshøj fra SIND som personlig suppleant

Tom Møller Jensen fra LEV
- Astrid Marie Nielsen fra Lev som personlig suppleant

Ejvind Mortensen fra Ligeværd
- Poul Erik Fink fra Ligeværd som personlig suppleant 

Næstformand Torben Madsen (A)
- Claes Jensen (A) som personlig suppleant

Katja Ivesøe (B)
- Marianne Hundebøll (F) som personlig suppleant

Klaus Rafael Jensen (C)
- Martin Mikkelsen (C) som personlig suppleant

Allan Werk (V)
- Ole Lyngby Pedersen (V) som personlig suppleant

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Formålet med Handicaprådet er blandt andet at udbygge kontakten mellem borgere med handicap og Byrådet/forvaltningen.

Collage fra handicapområdet

Følg med i Handicaprådets arbejde

Du kan holde dig orienteret om Handicaprådets arbejde på Odder.dk, hvor alle dagsordener og referater  ligger der fra rådets møder.

Læs mere om Det Centrale Handicapråd på deres hjemmeside:

Gå til dch.dk

Kontakt os

Du kan skrive en mail til Handicaprådet på mailadressen:
handicapraad@odder.dk